?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Шаварш Кочарян о ходе переговоров по НКР
aram_hakopian
http://miacum.am/gazeta/2016/07/12/zapusk_paketnogo_uregulirovaniya_dolzhen_nachatsya_s_priznaniya_nkr